Social Media

Accounts afsluiten

Velen hebben nog niks geregeld op het gebied van hun digitale nalatenschap. Ze zadelen de nabestaanden op met het afhandelen van de online accounts op bijvoorbeeld Facebook, Twitter en LinkedIn. De nabestaanden hebben naast hun verdriet ook een zware taak. Vaak is het niet duidelijk op welke sociale media de overledene actief was, wat er met het betreffende account moet gebeuren en hoe de nabestaande toegang krijgt tot het profiel.

Handleiding

Eva's Service Bureau heeft uitgezocht hoe je als nabestaande de social media account(s) van een overledene kunt verwijderen of kunt aanpassen. Hieronder vind je een uitleg per social media website.

Facebook-account verwijderen

Facebook profiel verwijderen van overleden persoon

Als een Facebook-gebruiker is overleden, zijn er drie mogelijkheden met het Facebook-profiel:

 • Verwijderen.
 • Herdenkingsstatus geven.
 • Gewoon laten bestaan.

Wil je het account van de overleden persoon verwijderen of aanpassen? Dan moet je altijd een verzoek doen bij Facebook. Facebook geeft nooit inloggegevens of wachtwoorden aan nabestaanden om het account aan te passen of te deleten.

       Facebook-account van overledene verwijderen

Als een Facebook gebruiker is overleden, kunnen de nabestaanden ervoor kiezen om het account te verwijderen. Dit verzoek moet bij Facebook worden ingediend. Het account wordt dan volledig verwijderd. Alle informatie, foto’s, status-updates en vriendschappen worden verwijderd en zijn daardoor voor niemand meer te bekijken. Het Facebook-account van de overleden persoon is dan volledig gewist.

Deze opdracht kan alleen worden ingediend door naaste familieleden. Op deze pagina staat het formulier, waarmee je opdracht kan geven om een account te verwijderen. Er moet tevens een officieel document worden meegestuurd, waaruit kan worden opgemaakt dat je daadwerkelijk een direct familielid bent.

Om een Facebook-account van een overleden vriend of familielid te verwijderen of aan te passen moet je de volgende informatie via het betreffende formulier aan Facebook doorgeven.

 • Je eigen naam.
 • Naam van overleden persoon.
 • Emailadres van overleden persoon waarmee deze bij Facebook geregistreerd staat.
 • webadres van het Facebook-profiel. Bijvoorbeeld; facebook.com/voornaamachternaam62.
 • Je relatie met de overledene.
 • Direct familie (echtgenoot, ouder, broer/zus of kind).
 • Verdere familie (grootouders, oom, tante, neef).
 • Geen familie (vriend, collega, klasgenoot).
 • Gewenste oplossing.
 • Memorial & herdenkingsstatus.
 • Facebookprofiel verwijderen.
 • Ik heb een speciaal verzoek.
 • Ik heb een vraag.
 • Jaar van overlijden.
 • Bijlage toevoegen.
 • Overlijdensakte.
 • Geboorteakte.
 • Bewijs van bevoegdheid.
 • Eventuele overige opmerkingen.

Twitter-account verwijderen

twitter account verwijderen na dood

Het account van een overleden Twitter-gebruiker kan door een familielid of ander bevoegd persoon worden gedeactiveerd. Hiervoor moet je de onderstaande informatie sturen naar Twitter:

 • De gebruikersnaam van de overleden twitteraar (bijvoorbeeld @gebruiker of twitter.com/gebruiker).
 • Kopie van de overlijdensakte.
 • Kopie van het identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, etc).
 • Een ondertekende verklaring met daarin uw eigen naam, emailadres, contact informatie, relatie met de overledene, en de gewenste actie (bijvoorbeeld; verwijderen account).
 • Een korte omschrijving om te bewijzen dat het betreffende account daadwerkelijk behoorde aan de overleden persoon. Dit is belangrijk wanneer de naam op de overlijdensakte niet overeenkomt met de naam in het account. 
 • Een verwijzing naar een online artikel of kopie van een krantenartikel kan optioneel worden toegevoegd.

Je kan bovenstaande informatie opsturen naar het Amerikaanse adres of faxnummer van Twitter:

Twitter, Inc.
c/o: Trust & Safety
1355 Market St., Suite 900
San Francisco, CA 94103
Fax : 1-415-865-5405

Op basis van de aangeleverde informatie deactiveert Twitter het account en zorgt ervoor dat in het verleden geplaatste tweets worden verwijderd. Zo zijn deze openbare berichten niet meer zichtbaar voor anderen.
Twitter zal in een reactie aangeven of er nog meer gegevens nodig zijn, om te verifiëren dat de betreffende gebruiker daadwerkelijk overleden is. Vervolgens wordt het account daadwerkelijk verwijderd. Twitter kan en mag geen toegang geven aan derden om in te loggen op een account van een overledene. Ook niet aan familieleden of andere nabestaanden.

LinkedIn-account verwijderen

Om een LinkedIn-account van een overleden persoon te verwijderen, moet je een formulier invullen. In dit online proces moet je verschillende informatie aanleveren aan LinkedIn, dit gebeurt allemaal via een digitaal formulier. Je geeft eerst je eigen naam en emailadres op. Per email ontvang je vervolgens een toegangscode om de melding van een overledene te volbrengen. LinkedIn heeft in dit proces onder andere de volgende informatie nodig:

 • De gebruikersnaam van de overleden LinkedIn gebruiker.
 • Meest recente organisatie waar de overledene werkzaam was.
 • Je relatie met de overledene.
 • De webadres van het LinkedIn-profiel.
 • Het emailadres dat de overledene gebruikte voor het LinkedIn-account.

Het ingevulde formulier wordt automatisch naar LinkedIn verstuurd voor controle. Na goedkeuring wordt het account afgesloten en het profiel verwijderd.  Hierdoor komen alle gegevens te vervallen.

Google-account (Google+, Gmail en Youtube) verwijderen

Google account opzeggen na dood familielid

Om gebruik te maken van de verschillende Google diensten moeten gebruikers ook een account aanmaken. Met 1 account kan ingelogd worden bij Google+, Youtube, Gmail en bijvoorbeeld Analytics. Meestal wordt hiervoor gebruik gemaakt van een Gmail-gebruikersnaam: de e-mail dienst van Google.

Om een Google account van een overledene op te heffen, hanteert Google een zeer zorgvuldige procedure, die bestaat uit twee fasen. In de eerste fase moet je bepaalde gegevens opsturen, waaronder de overlijdensakte en je naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens).

Wanneer Google deze gegevens in goede orde ontvangen heeft, ontvang je bericht met de instructies voor fase 2. In deze fase moet je een aantal juridische stappen ondernemen, zoals het aanvragen van een rechterlijk bevel bij een Amerikaanse rechtbank.

Omdat Google erg veel belang hecht aan de privacy van de gebruiker, geeft men op voorhand geen garantie dat een account ook daadwerkelijk wordt opgeheven. De betreffende gegevens zijn te vinden binnen het helpcentrum van Google.

       Inactive Account Manager en Inactiviteitsvoorkeuren

Sinds 2013 kan je inactiviteitsvoorkeuren opgeven voor een Google account. Je kan bijvoorbeeld instellen dat wanneer je 3 maanden niet inlogt je account wordt verwijdert. Deze periode heet een time-out periode. Als je na een waarschuwing per SMS of email nog steeds niet inlogt, wordt de door jou opgegeven vertrouwenspersoon ingelicht. Je kan Google instructie geven om de data zoals emails, video en geschiedenis ook aan hen beschikbaar stellen voordat jouw account wordt verwijderd.

Foursquare-account verwijderen

Het account van een overleden Foursquare-gebruiker kan door een familielid of ander bevoegd persoon worden gedeactiveerd. Hiervoor moet je de onderstaande informatie sturen naar het Support Team van Foursquare via privacy@foursquare.com:

 • De gebruikersnaam of het profiel van de overledene.
 • Kopie van de overlijdensakte.
 • Kopie van identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, etc).
 • Een ondertekende verklaring met daarin je eigen naam, emailadres, de overige contactinformatie en je relatie met de overledene.
 • Een korte omschrijving om te bewijzen dat het betreffende account daadwerkelijk behoorde aan de overleden persoon. Dit is belangrijk als de naam op de overlijdensakte niet overeenkomt met de naam in het account. 
 • Een verwijzing naar een online artikel of kopie van een krantenartikel kan optioneel worden toegevoegd.

Op basis van de aangeleverde informatie deactiveert Foursquare het account en wordt het profiel verwijderd. Alle checkins, badges en overige informatie wordt dan verwijderd. Foursquare kan overigens geen toegang geven aan derde om in te loggen op een account van een overledene. Ook niet aan familieleden of andere nabestaanden.

Pinterest-account verwijderen

Het account van een overleden Pinterest-gebruiker kan door een familielid of bevoegd persoon afgesloten worden. Als je het profiel van de overledene wil afsluiten, is het daarna niet meer te gebruiken.

De nabestaanden kunnen een email naar care@pinterest.com met het verzoek om het Pinterest profiel te sluiten. De onderstaande informatie is hiervoor nodig.

 • Je eigen naam.
 • De naam van de overledene.
 • Het emailadres dat de overledene gebruikte voor het Pinterest-account.
 • De link naar het Pinterest profiel (pinterest.com/USERNAME).
 • Bewijs van overlijden (bijvoorbeeld overlijdensakte of nieuwsartikel).
 • Je relatie met de overledene inclusief het bewijs daarvan zoals huwelijksboekje of familiestamboom.

Pinterest beloofd onmiddellijk per email te reageren en vervolgens het account en de profielen te verwijderen.

Instagram-account verwijderen

Het account van een overleden Instagram-gebruiker kan worden verwijderd als de nabestaanden melding doen van het overlijden. Dit gebeurt met een vergelijkbaar formulier als bij Facebook.

De informatie die Instagram nodig heeft om het account en het profiel van een overleden persoon aan te passen is:

 • Je eigen Instagram gebruikersnaam (als je bent geregistreerd).
 • Je eigen emailadres.
 • Volledige naam van de overledene.
 • De Instagram gebruikersnaam van de overledene.
 • De webadres van het Instagram profiel van de overledene.
 • Overlijdensakte.

Schoolbank-account verwijderen

Wanneer een lid van Schoolbank is overleden, dient een nabestaande contact op te nemen met Schoolbank via service@schoolbank.nl. De nabestaande kan kiezen om de registratie ongedaan te maken of om een vermelding van overlijden te plaatsen op het profiel.

Mocht een nabestaande inzage willen in de registratie, dan maakt Schoolbank een nieuw wachtwoord aan en sturen ze de inloggegevens op naar de nabestaande.

Flickr-account verwijderen

Indien je als nabestaande het Flickr-account en de bijbehorende foto’s wilt verwijderen dan moet je dat bij Yahoo! melden. Zij zijn de eigenaar van de fotowebsite Flickr. Yahoo! kan je geen toegang geven tot het profiel vanwege privacy regels maar kan het account wel verwijderen, inclusief alle foto’s.

Om het overlijden te melden moet je onderstaande informatie bij Yahoo aanleveren:

 • Een brief met het verzoek om het account te verwijderen. Je dient de gebruikersnaam expliciet te vermelden.
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat je een gevolmachtigd persoon bent die de zaken van de overledene behartigd en afwikkelt.
 • Een overlijdensakte.

De informatie kan je sturen naar de Legal Department via emailadres legalpoc-support@yahoo-inc.com.