Milieubewust en Duurzaam

Handige Tips

Eva's Service Bureau streeft ernaar om alle evenementen die door haar georganiseerd worden, te verduurzamen. Dit tracht zij te realiseren door haar clientèle bij de planning en organisatie van een persoonlijk of zakelijk evenement geheel vrijblijvend te adviseren met de volgende volgende factoren rekening te houden:

1. Locatie

 • Kies een locatie die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer en/of met de fiets.
 • Kies een locatie in de buurt van een aansluitpunt voor groene stroom van de stad.
 • Maak het evenement ook toegankelijk voor bezoekers met een beperkte mobiliteit.

2. Mobiliteit

 • Breng de bereikbaarheid van je evenement in kaart en communiceer hierover.
 • Denk aan milieuvriendelijk vervoer: voorzie fietsenstallingen en/of start een carpoolsysteem op.
 • Voorkom overlast.

3. Energie

 • Sluit zoveel mogelijk stroomaansluitingen aan op het bestaande net.
 • Wek zelf groene stroom op.
 • Plaats stroomgeneratoren in een lekbak.
 • Gebruik stille generatoren met een lage uitstoot.
 • Neem energie besparende maatregelen.

4. Afvalbeheer

 • Maak een afvalplan - vanaf 250 bezoekers.
 • Monitor de afvalproductie.
 • Gebruik milieuverantwoord duurzaam bestek en servies.
 • Gebruik herbruikbare bekers.
 • Werk een statiegeldsysteem of retourbeloningssysteem uit.
 • Voorzie bediening of een afruimzone.
 • Laat eventuele standhouders een milieuwaarborg betalen.
 • Vermijd flyeren.
 • Druk geen programmaboekjes en beperk het uitdelen van documenten en folders.
 • Hergebruik van naambadges en schrijfgerei.
 • Deel geen onnodige gadgets uit en verbied het uitdelen van nutteloze gadgets.
 • Voorzie de nodige afvaleilanden met duidelijke signalisatie en zorg voor een gescheiden ophaling.
 • Stel een afvalteam samen.
 • Voorzie een zwerfafvalteam.
 • Ruim na het evenement al het afval op.

5. Catering

 • Zorg voor een milieuverantwoorde, duurzame catering.

6. Water en afvalwater

 • Inventariseer en monitor het watergebruik en de afvalwaterproductie.
 • Tref waterbesparende maatregelen.
 • Sluit tijdelijke voorzieningen aan op een riool.
 • Gebruik milieuvriendelijke reinigingsproducten.
 • Smoor ‘wildplassen’ in de kiem.

7. Bodem- en groenbescherming

 • Inventariseer het terrein.
 • Neem maatregelen ter bescherming van bodembeschadiging.

8. Communicatie & Sensibilisatie

 • Communiceer over de milieuvriendelijkheid van het evenement.

Zijn er nog vragen?

Schroom niet en Bel

+597(0)7717600